• BON PROJEKTOWY

Możliwość zamówienia bonu prezentowego na wykonanie projektu bliskiej osobie. Jeśli jesteś zainteresowana/y skontaktuj się z poprzez formularz a, przekażemy Ci bon i załatwimy formalności. Bon projektowy jest w wersji wydrukowanej w złotej kopercie lub w wersji elektronicznej na życzenie klienta. Realizację wykonamy już po wręczeniu prezentu.

• NADZÓR AUTORSKI/ KONSULTACJA

Możliwość umówienia się z projektantem na konsultację (2 godziny). Projektant jest do dyspozycji Inwestorów, również na budowie, na zakupach lub na inwestycji. Na miejscu Inwestycji organizuje prace ekip budowlanych, dokonuje niezbędnych działań takich jak domiary, sprawdza, czy prace przebiegają zgodnie z projektem, przeprowadza odbiory, sporządza protokoły z wizyt (projektant ma prawo odmówić przedłużenia się spotkania).

• INWENTARYZACJA

Płatna po wykonaniu pomiaru zgodnie z wyceną indywidualną.

Wykonanie inwentaryzacji określa stan inwestycji.

W przypadku wykonywania projektu zdalnego dopuszczamy możliwość wykonania projektu na rzutach oraz materiałach dostarczonych przez inwestora.

• PROJEKT ELEWACJI

W skład projektu wchodzą minimum 4 ujęcia i zwymiarowane kłady ścian.

Koszt każdego zlecenia jest wyceniany indywidualnie poprzez przesłanie rzutów i przekrojów inwestycji.