Pakiet mini jest stworzony dla inwestorów/ deweloperów, którzy potrzebują pomocy w uzyskaniu pełnej funkcjonalności pomieszczenia oraz oczekują zobaczyć gotowe wizualizacje swoich wnętrz.

Zawiera do 3 wersji koncepcyjnych. Profesjonalnie przygotowane rysunki przedstawione na rzutach 2D wraz z opisem. Po wybraniu jednej z wersji, przystępuję do uszczegółowienia danej koncepcji o dokładne wymiarowanie i opisy. Maksymalnie 2 poprawki.

Pierwsze wizualizacje na podstawie oczekiwań klienta (inwencja projektanta), z możliwością naniesienia poprawek, kolejne wizualizacje już po naniesionych poprawkach (z możliwością drobnej korekty, ilość ujęć kamery zapewniająca ogląd całości projektowanego pomieszczenia/pomieszczeń).

Możliwe jest wykonanie projektu zdalnego na pomiarach wykonanych przez klienta.

Czas realizacji:

Proces projektowy trwa około 2-3 tygodnie.

Czas powstania projektu jest uzależniony od decyzyjności, ilości poprawek, a także od rozmiaru założenia projektowego, jednocześnie może się wydłużyć lub skrócić.

Koszt projektu:

Koszt projektu w pakiecie MINI zawiera się w przedziale 60-70zł/mb
i zależy od metrażu wybranej do zaprojektowania przestrzeni.

Przed wykonaniem projektu należy wykonać pomiar inwentaryzacyjny płatny 200zł niezwłocznie po jego wykonaniu, wyjątkiem jest projekt zdalny lub etap budowy inwestycji.